Lili TTT2 FramesTo character select

Lili – TTT2 Unlimited

Basic frame data

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,16 10 -1 +8 +8
1, 2, 3 h, h, l (TC) 9,16,13 10 -16 -5 +3 OC
1, 2, 4 h, h, m (TJ) 9,16,27 10 -9~-4 KND KND
2 h 10 10 0 +8 +8
2, 3 h, l (TC) 10,13 10 -16 -5 +3 OC
2, 4 h, h 10,27 10 -4~-3 KND KND
3 m 16 15 RBT -14 -3 -3
3, 1 m, m 16,27 15 -14 KND KND
3, 2 m, h 16,10 15 -7 0 +4
3, 2, 3 m, h, h (TJ) 16,10,29 15 -10 KND KND
1+2 m 33 12 -12 KND KND
3+4 m (TJ), (Throw) 24(,5,5) 36~37 -8~-7 Launch (JG?)(Throw) Launch (JG?)(Throw)
3+4 (Far) m (TJ) 24 36~37 -8~-7 KND KND
f+2 h 16 13 -9 -1 -1
f+2, 3 h, m 16,27 13 -12 KND KND
f+3 m 35 20~21 -6~-5 KND KND
f+4 m 31 17 -11 KND KND
f+1+2 m 22 14~15 -6~-5 +3~+4 OC KND
f+3+4 mm (TJ) 10,29 18~20, 35~37 (12 TJ~) -4~-2 KND KND
f+3+4 (First hit only) m 10 18~20 -25~-23 KND KND
f+3+4 (Second hit only) m 29 35~37 -4~-2 KND KND
f+3+4~3 m (TJ), m 10,27 18~20, 54~57 (12 TJ~) -8~-5 KND KND
f+3+4~3, 4 m (TJ), m, m 10,27,27 18~20, 54~57 (12~) -20~-18 KND KND
d/f+1 m 16 13 -1 +7 +7
d/f+2 m 21 16~17 -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+2, B m(BT) 21 16~17 RBT -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3 m 31 20~21 +3~+4 OC +8~+9 OC KND
d/f+4 m 18 15~16 -8~-7 -2~-1 +5~+6
d/f+4, 4 m, l 18,28 15~16 -16~-15 0~+1 KND
d/f+3+4 m (TJ) 18 24~29 RBT -5~0 KND KND
d/f+3+4, 3+4 m (TJ), mm (TJ) 18,6,27 24~29 RBT -9~-8 KND KND
d+1 l (TC) 13 18 -11 0 0
d+1, D l (TC) 13 18 RC -11 0 0
d+1, 2 l (TC), h 13,10 18 -8~-7 +3~+4 +5~+6
d+1, 2, B l (TC), h, (Special) 13,10 18 RBT -8~-7 +3~+4 +5~+6
d+1, 2, 4 l (TC), h, m 13,10,32 18 -15~-13 KND KND
d+2 m 21 16~17 -7~-6 -1~0 -1~0
d+2, 2 m, h 21,13 16~17 -10~-9 -4~-3 -2~-1
d+2, 2, 3 m, h, h 21,13,32 16~17 -3~-1 KND KND
d+2, 2, 4 m, h, m 21,13,32 16~17 -17 KND KND
d+3 l 18 19 -12 +1 +1
d+3+4 m 31 17 -21 Launch(JG?) Launch(JG?)
d/b+3 h 27 19~20 -9~-8 KND KND
d/b+4 l (TC) 27 24~25 -24 +5~+6 KND
d/b+3+4 l 27 24 RC -18 KND KND
b+1 m 21 17 -6 +2 +2
b+1, 4 m, m 21,29 17 -11 KND KND
b+2 h 20 13 -11 0 0
b+2, 1 h, h 20,13 13 -4 +7 +7
b+2, 1, B h, h(BT) 20,13 13 RBT -4 +7 +7
b+3 or BT b+3 (Special) (TJ) 13
b+4 or BT b+4 (Special) (TJ) 13
b+4 or 3, f (Special) (TJ) RC
b+3~3 or b+4~3 (Special) (TJ), l (TC) 33 24 RC(49~) -18 KND KND
b+3~4 or b+4~4 (Special) (TJ), m (TJ) 36 23~29 (48~) -6~0 KND KND
b+1+2 m 32 30~32 -16~-14 KND CS
b+1+4 ! (TJ) 67 63~65 KND KND KND
u/b or u+3+4 m (TJ) 33 22~23 -16~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b or u+3+4, f m (TJ), (Special) 33 22~23 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b or u+3+4, 3 m (TJ), m (TJ) 33,20 22~23 -12 0 0
u/b or u+3+4, 3 m (TJ), m (TJ) 33,20 22~23 -3 +9 +9
u/b or u+3+4, 3, 3+4 m (TJ), m (TJ), mm 33,20,6,27 22~23 -12~-11 KND KND
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 24 28~32 -12~-8 +1~+5 OC +1~+5 OC
u/f+4, 3 m (TJ), m 24,31 28~32 -13 KND CS(10)
u/f+3+4 m (TJ) 20 15~18 -9~-6 +2~+5 +2~+5
u/f+3+4, 3 m (TJ), h 20,24 15~18 -11 0 KND
u/f+3+4, 3+4 m (TJ), m 20,29 15~18 -21 Launch(JG?) Launch(JG?)
f, F+2 m 37 18(19~) -11 CS CS
f, F+3 m (TJ) 20 22(23~) -12 0 0
f, F+3, F m (TJ), (Special) 20 22(23~) -3 +9 +9
f, F+3, 3+4 m (TJ), mm 20,6,27 22(23~) -12~-11 KND KND
f, F+4 l 31 22(23~) -13 +3 +3
f, F+4, B l(BT) 31 22 RBT(23~) -13 +3 +3
f, F+3+4 m (TJ) 40 19~25 (20~) -6~0 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 23(26~) -4 KND KND
WS+1 m 20 13 -11 0 0
WS+1, 2 m, h 20,21 13 -3 +8 +8
WS+1, 2, 4 m, h, l 20,21,27 13 -14 KND KND
WS+2 m (TC) 22 17~18 -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2, B m (TC)(BT) 22 17~18 RBT -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3 m 27 16 -21 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3, 4 m, m 27,33 16 Air 0~+2 OC KND KND
FC+d/f+1 m 33 14 -12 SH SH
FC+d/f+3 or d, D/F+3 l (TC) 25 23~32 -18~-9 -2~+7 KND
SS+3 m 27 19~20 (28~) -9~-8 KND KND
SS+1+2 m 28 19~20 (28~) -2~-1 KND CS
qcf or From certain moves (Special) RC
qcf+1 m 21 15~16 (17~) -14~-13 -3~-2 -3~-2
qcf+1, 2 m, m 21,27 15~16 (17~) -14 KND KND
qcf+1, 2, B (Cancel) m(BT) 21 15~16 (17~) RBT -19~-18 -8~-7 -8~-7
qcf+2 m 32 16(18~) -6 +5 CS
qcf+3 m 27 16(18~) -21 Launch (JG?) Launch (JG?)
qcf+3, 4 m, m 27,33 16(18~) Air 0~+2 OC KND KND
qcf+4 m 24 11~12 (13~) -8~-7 KND KND
qcf+3+4 hh 16,18 12,22 (14~) +6 KND KND
b+3+4 (to BT) (BT) RBT
BT 1 h 10 8 -8 +3 +3
BT 1, 2 h, h 10,17 8 -3 +5 +5
BT 2 m 22 14~15 -5~-4 KND KND
BT 4 mm (TC) 13,27 26,55~56 RBT -11~-10 KND KND
BT 4, 3+4 mm (TC), mm (TJ) 13,27,13,27 26,55~56 RBT -10~-8 KND KND
BT 1+2 mm 6,27 13,19~20 -10~-9 OC KND KND
BT 3+4 m (TJ) 24 29~32 -4~-1 +5~+8 OC +5~+8 OC
BT 3+4, 2 m (TJ), m 24,28 29~32 -11 KND KND
BT d+3 l (TC) 21 17 -20 -4 -1 OC
BT d+3, 4 l (TC), m 21,29 17 -13~-12 KND KND
BT d+3+4 l (TC)(BT) 29 22~24 RBT -24~-22 KND KND
BT d+3+4, F l (TC) 29 22~24 -24~-22 KND KND
BT b+3 (Special) (TJ) 22~24
BT b+4 (Special) (TJ) 22~24


4 Responses to Lili TTT2 Frames

 1. Dr.Bhup says:

  Jeg ser et par feil i framedataen til Lili i den linken du sendte. Lili b3~3 launcher ikke lenger i TTT2. I framedataen står det JG. Det er altså feil. I tillegg er det massive feil i damage’n som de ulike moves gjør, men det er ikke så viktig.

 2. MadCow says:

  Den står som knock down nå. Fortsatt feil på damage?

 3. Dr.Bhup says:

  What is Lili’s 41 and 413 on block?

 4. DannyBob says:

  I missed u+4, its different than u+3 and it seems better :S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *